3Sžo/34/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.06.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Rozhlas a televízia Slovenska Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava