3Sži/2/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.07.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Monika Valašiková PhD.


Účastníci:
JUDr. Vladimír Stanko
c/a
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava