3Sžf/8/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.05.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
STAMART REAL s.r.o. Bystrička
c/a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Regulačná rada Bratislava