3Sž/6/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 21.06.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
MAC TV, s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava