1Sžz/15/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.01.2018 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Mgr. Peter Puškár
c/a
1. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2. Kriminálny úrad finančnej správy