1Sžso/16/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.06.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
MVDr. Pavol Tokár
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie