1Sžo/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.05.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Miroslav Rusinko a spol. c/a Krajský pozemkový úrad Prešov