1Szak/3/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.05.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.,
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Iqbal Danish