Zmluvy

 » Hospodárenie súdu » Zmluvy
Dátum Predmet / číslo Dodávateľ Zmluva PDF súbor
17.01.2017 Zmluva o vykonávaní pomocných prác Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (306kB)
16.01.2017 Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov STORIN plus s.r.o. (504kB)
20.12.2016 Licenčná zmluva SOZA, Bratislava (790kB)
14.12.2016 Zmluva o poskytovaní strážnej služby EuroPatrol, s.r.o. (2430kB)
07.12.2016 Zmluva o najme nebytovych priestorov Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (498kB)
11.11.2016 Požiadavka na podujatie Radisson Blue Carlton Hotel Bratislava (4425kB)
14.07.2016 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu Kancelária Súdnej rady SR (214kB)
27.06.2016 Licenčná zmluva GUPRESS s.r.o. (166kB)
09.06.2016 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve Orange Slovensko, a.s. (5,2 MB)
31.05.2016 Zmluva o nájme bytového priestoru Mestská časť Bratislava - Petržalka (3,58 MB)
26.05.2016 Zmluva o prevode hnuteľného majetku Krajský sud v Trnave (1665kB)
23.05.2016 Zmluva o dielo STORIN plus, s.r.o. (1255kB)
11.05.2016 Servisná zmluva Allevat s.r.o., Bratislava (3,88 MB)
29.04.2016 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve
Orange Slovensko, a.s.
(5,3 MB)
05.04.2016 Zmluva o výpožičke Ministerstvo spravodlivosti SR (1,59 MB)
21.03.2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov Ministerstvo spravodlivnosti SR (532 kB)
29.03.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
Miloš Danada - DOMSUBYt
(1,82 MB)
09.03.2016 Zmluva o havarijnom poistení motorových vozidiel Komunálna poisťovňa, a.s. (4816 kB)
19.02.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní parkovacích služieb BPS Park a.s. (483 kB)
17.02.2016 Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb BPS Park a.s. (1687 kB)
3.2.2016 Dodatok k zmluve Q-BG, s.r.o, Bratislava (636kB)
19.01.2016
Zmluva o dielo
TIER, s.r.o., Bratislava (1661kB)
07.01.2016 Dodatok k licenčnej zmluve Slovenské univerzálne programy spol. s r.o. (769kB)
31.12.2015 Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve na roky 2015-2016 Základná organizácia Odborového zväzu zamestnancov justície v SR pri NSSR (810kB)
09.12.2015 Zmluva o vykonávaní pomocných prác Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Bratislava I (815kB)
27.11.2015 Kupna zmluva MD-Bavaria Žilina, s.r.o. (2213kB)
23.11.2015 Dodatok k zmluve o dielo Q-BG, spol. s r.o. (376kB)
16.11.2015 Preberací protokol HOUR, spol. s r.o. (96kB)
03.11.2015 Dodatok k Zmluve o dielo HOUR, spol. s r.o. (152kB)
03.11.2015 Zmluva o dielo TRIER,s.r.o. (172kB)
01.11.2015 O užívaní právního informašního systému Beck-online Nakladatelství C. H. Beck, s r.o. (154kB)
24.08.2015
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní parkovacích služieb
BPS PARK a.s. (362kB)
09.07.2015 DODATOK č.1 ku ZMLUVE O DIELO - Standard - na servis zdvíhacích zariadení KONE, s.r.o., Bratislava (325kB)
01.07.2015 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SWAN, a. s, Bratislava (484kB)
25.06.2015 Dohoda o spracúvaní osobných údajov HOUR, spol. s r.o., Žilina (548kB)
25.06.2015 Dodatok č. 1 zmluvy o nájme bytového priestoru Mestská časť Bratislava-Petržalka (280kB)
25.06.2015 Zmluva o výpožičke
Slovenská republika - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej
stráže
(257kB)
09.06.2015 Kúpna zmluva Martin Cvik, Nové Zámky (389kB)
15.04.2015 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-049/2007 Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava (920kB)
25.03.2015
Servisná zmluva
Roman Šauša - KTECH, Malé Leváre
(425kB)
22.12.2014 Zmluva o poskytovaní služieb
MAJGER Slovakia, s.r.o.
(793kB)
16.12.2014 Dodatok k licenčnej zmluve č. E048 165 581 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o. (277kB)
08.12.2014
Zmluva o zabezpečení prevádzkovania teplovodnej plynofikovanej kotolne
ZUKA - mont, s.r.o. (413kB)
08.12.2014 Zmluva o vykonávaní pomocných prác Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (967kB)
24.11.2014 Dodatok č. 11 k zmluve o dielo č. 97064 Q-BG, spol. s r.o. (371kB)
24.11.2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť ČEZ Slovensko, s r.o. (538kB)
04.11.2014 Zmluva na dodávku riešenia MONOGRAM Technologies s r.o. (1262kB)
03.11.2014 Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov Slovenská pošta, a. s .
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
(580kB)
05.08.2014 Zmluva o poskytnutí parkovacích služieb BSP PARK a.s. (1093kB)
02.06.2014 Nájomná zmluva, ostatné priestory (ukončenie) Michal Mertiňák, Bratislava (527kB)
20.05.2014 O užívaní právního informašního systému Beck-online Nakladatelství C. H. Beck, s r.o. (722kB)
06.03.2014 Nájomná zmluva, ostatné priestory (ukončenie) Veronika Račková, Bratislava (312kB)
28.02.2014 Nájomná zmluva, ostatné priestory Michal Mertiňák, Bratislava (1193kB)
25.02.2014 Zmluva o zabezpečení výučby francúzskeho jazyka Francúzsky Inštitút na Slovensku (717kB)
11.02.2014 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (679kB)
20.12.2013 Zmluva o zabezpečení prevádzkovania teplovodnej plynofikovanej kotolne ZUKA - mont, s.r.o. (447kB)
18.12.2013 Zmluva o vykonávaní pomocných prác Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (902kB)
16.12.2013 Dodatok k licenčnej zmluve č. E048 165 581 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o. (543kB)
27.11.2013 Dodatok č. 10 k zmluve o dielo č. 97064 Q-BG, spol. s r.o. (420kB)
25.11.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť č. 265 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. (1031kB)
07.10.2013 Dohoda o refundácii nákladov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (730kB)
01.09.2013 Zmluva č. 263/2013 o poskytovaní parkovacích služieb podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka BPS PARK a.s. (679kb)
15.08.2013 Zmluva o poskytnutí oprávnenia na používanie označenia Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR za účelom jej ďalšieho publikovania v tlačenej forme

Verlag Dashófer, vydavateľstvo, s.r.o.

(513kB)
03.07.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SWAN, a.s. (4077kB)
27.06.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb GTS Slovakia, s.r.o. (1674kB)
26.06.2013 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu Kancelária Súdnej rady SR (543kB)
18.06.2013 Zmluva o výpožičke auta pre NS SR Najvyšší súd SR (340kB)
18.04.2013 Dodatok k zmulve o vykonávaní pomocných prác Ústav na výkon väzby (456kB)
15.04.2013 Zmluva o poistení rekreačného zariadenia Komunálna poisťovňa, a.s. (1916kB)
14.03.2013 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu Najvyšší súd Slovenskej republiky (634kB)
18.02.2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny - maloodber podnikateľský

ČEZ Slovensko, s.r.o. (80kB)
21.01.2013 Dodatok k zmluve o poskytovaní park. služieb BPS PARK, a. s. (578kB)
02.01.2013 Dodatok k licenčnej zmluve S.U.P spol. , s.r.o. (702kB)
--------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------- ---------------
13.12.2012 Zmluva o vykonávaní pomocných prác Ústav na výkon väzby (1348kB)
13.12.2012 Dodatok č.9 k Zmluve o dielo Q - BG, s.r.o. (260 kB)
28.11.2012 Zmluva o prevode správy majetku štátu Kancelária Súdnej rady SR (488kB)
07.11.2012 Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku štátu Najvyšší súd Slovenskej republiky (628kB)
10.10.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní park. služieb BPS PARK, a. s. (88kB)
03.10.2012 Zmluva o poskytnutí služby ZBERNÁ JAZDA Slovenská pošta, a. s. (468kB)
19.07.2012 Dodatok k licenčnej zmluve S.U.P spol. , s.r.o. (412kB)
19.07.2012 Zmluva o prevode správy majetku štátu Kancelária Súdnej rady SR (500kB)
12.07.2012 Poskytovanie parkovacích služieb BPS PARK, a.s. (1416kB)
04.06.2012 Rámcová dohoda o kúpe náplní do tlačiarenských zariadení JURIGA spol. s r.o. (1350kB)
02.05.2012 Poskyt. el. podoby Zb. stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR Verlag Dashäfer, vydavateľstvo, spol. s r.o. (492kB)
12.04.2012 Zmluva o poskytovaní služieb TPO a BTS MAJGER Slovakia, spol. s r.o. (2,26MB)
02.02.2012 Poskytovanie parkovacích služieb BPS PARK, a.s. (965kB)
23.01.2012 Nájom parkovacieho státia Veronika Račková (372kB)