10Sžr/111/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.08.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová

Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Jozef Zápražný a spol.
c/a
Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor