10Sžo/65/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.06.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Eurobus a.s.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky