10Sžo/58/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová

Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
JOKO A.R.K. Company, spol. s r.o.
c/a
Národný inšpektorát práce Košice