10Snr/1/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť 352, 3. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Viera Nevedelová
JUDr. Judita Kokolevská


Účastníci:
Mgr. Michal Malicher
c/a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
verejnosť je z vyhlásenia rozhodnutia vylúčená